4x4 Dyno

Dinamometre, döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçmede kullanılan aygıttır. Dinamometre (ya da kuvvet ölçer) en çok, bir elektrik motorunun ya da bir otomobil motorunun beygir gücünü ölçmede kullanılır.

Döner parçaya uygulanan burma kuvveti ile açısal hızın çarpımı, kuvveti verir. Kuvvet ölçen dinamometrelerden en yaygın kullanılanı, esnek bir metal halkadan oluşur. Bu halkayı sıkıştıracak biçimde bir kuvvet yüklendiğinde halka burulur ve burulma miktarına göre kuvvet ölçülür.

Cismin uyguladığı kuvvet ne kadar büyükse yay o kadar gerilir. Dinamometrede ölçülen değerler,

Newton birimiyle (N) gösterilir. (1 Newton = 1/9,81 kg)